سیدآسانا ( طریقه استاد )


تعداد بازدید : 150
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

Siddhasana /Perfect Pose

 

 

سیدا (Siddha ) به فردی اطلاق می شود که از ذهنی شفاف و پاک برخوردار بوده و دارای کیفیت های والای انسانی باشد . این آسانا , وضعیتی بسیار فوق العاده برای تمرکز , مراقبه و پرانایام می باشد .


1 - در وضعیت داند آسانا بنشینید .

2 - زانوی چپ را خم کنید , پاشنه پا را زیر استخوان شرمگاهی قرار دهید ( در مورد آقایان پاشنه پا زیر بیضه ها ) کف پای چپ با ران راست و پاشنه چپ با ناحیه شرمگاهی در تماس باشد . سپس زانوی راست را خم کرده و لبه خارجی پا را داخل شکاف  ساق پا و ران قرار دهید . بطوریکه کف پا به سمت ران قرار گیرد . دستها را روی زانو بگذارید .

3 - ستون مهره صاف و کشیده قفسه سینه باز و منبسط , شانه ها دور از گوش و گردن و سر در امتداد ستون فقرات باشند .

4 - پا را عوض کنید و حرکت مقابل را انجام دهید .

5 - به داند آسانا برگردید .


فواید :


- انعطاف در مفاصل زانو و رانها

- پرورش رباطهای زانو

- توزیع متقارن وزن در دو طرف لگن

- افزایش گردش خون در منطقه کمری و شکم

- تقویت احشا شکمی

- تقویت غدد جنسی

- موجب آرامش و وانهادگی می شود


موارد احتیاط و محدودیت :


- در صورت مشکلات جدی زانو , با احتیاط از وضعیت سوکهاسانا استفاده نمایید و یا از آجرک زیر زانوهای خود استفاده کنید.

- عفونت های مجاری اداری

- سیاتیک