پاسچی موتان آسانا ( کشش کامل پشت )


تعداد بازدید : 150
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

Paschimottanasana / Back Stretching Pose

 

 


پاسچیما (paschima ) به معنی غرب که سرتاسر پشت بدن را تداعی می نماید.شرق بدن سرتاسر جلوی بدن , شمال تاج سر و جنوب کف پاها می باشد.در این وضعیت سرتاسر پشت بدن یعنی از سر تا پاشنه شدیدا تحت کشش قرار می گیردو واژه اوتان (uttan ) یعنی کشش شدید. پس پاسچی موتان یعنی کشش کامل پشت.


قبل از هر نوع خمش , انجام یک حرکت عمودی رو به بالا در امتداد ستون فقرات ( کشش طولی ) ضروری است.این عمل فضای لازم را بین تک تک مهره ها ایجاد نموده و کمک می نماید که قفسه سینه آسان تر فراخ شود. توجه داشته باشید که در تمام حرکات خم به جلو با چرخش درست لگن , ستون فقرات را صاف و در صورت توانمندی در حالت مقعر نگه دارید و ناحیه شکم را به جای جمع نمودن گسترش می دهیم.

 

 


1 - در داند آسانا بنشینید.

2 - در وضعیت داند آسانا با بلند نمودن دستها به حالت اوردواهاست آسانا می رویم.

3 - با بازدم از مفصل ران ها به جلو خم شوید , با دستها ساق و یا پنجه های پا را بگیرید , دستها را صاف نگه دارید و دو طرف چپ و راست بدن را باز و کشیده کنید.

4 - فاصله بین ناف و جناغ سینه را باز نگه دارید و سر را بالا آورده و به مقابل نگاه کنید.

5 - در مرحله نهایی حرکت , آرنجها را به بیرون خم کنید و به سمت بالا بکشید سپس با بازدم قفسه سینه را روی ران ها و پیشانی را روی ساق پا بگذارید .

6 - عضلات صورت , سر و گردن بدون انقباض و قوس پشت یکنواخت و بدون برجستگی متمرکز در یک نقطه باشد .

7 - برای برگشت از حرکت به حالت اوردواهاست و داند آسانا بر می گردیم.

 


فواید :


- رفع تنش در ستون فقرات , قفسه سینه , لگن , زانو و قوزک ها

- ماساژ اندامهای داخل شکم و سیستم گوارشی

- افزایش گردش خون در منطقه لگنی و ایجاد تعادل در فعالیت غدد جنسی

- استراحت قلب

- تقویت عضلات و کشش ستون فقرات و پشت پاها

- فعال نمودن کلیه ها

- تجدید قوا , احساس آرامش و تقویت سیستم عصبی


موارد احتیاط و محدودیت :


- مشکلات حاد کمر مانند جابجایی و پارگی دیسک ها و دردهای سیاتیکی

- در دوران قاعدگی و بارداری مرحله نهایی حرکت را انجام ندهید.

- آسم

- زخمهای احشا شکمی ( مانند زخم معده , زخم اثنی عشر و روده )

- مشکلات قلبی شدید