آردهاماتسیندرا آسانا ( پیچ ماهی )


تعداد بازدید : 150
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

Ardha Matsyendrasan 1 / Spinal Twist Pose

 

 

 

 

آردها (Ardha ) به معنای نیمه و ماتسی  ( Matsy ) به معنای ماهی و ایندرا ( Indra ) به معنای ایزد و رب النوع است . پس ماتسیندرا یعنی ایزد و رب النوع ماهی .در اسطوره های کهن ماهی , نماد خستگی ناپذیری و طلب ( همواره جویای آب ) است و نام اولین استاد یوگا بوده که آنرا به انسان ارمغان داده است .


1 - در داند آسانا بنشینید .

2 - زانوی راست را خم کنید . پاشنه پا را در کنار لمبر چپ بگذارید سپس زانوی چپ را خم کرده , کف پای چپ را در کنار ران راست قرار دهید به طوریکه زانوی چپ مقابل سینه قرار بگیرد .

3 - دم بگیرید , ستون مهره را کشیده و بلند کنید , دست چپ را پشت کمر روی زمین بگذارید , بازدم کنید و به طرف چپ بپیچید .آرنج را خم کرده پشت زانوی راست قرار دهید . ساعد تا نوک انگشتان به سمت بالا و عمود بر زمین و کف دست راست به طرف خارج باشد .

4 - سر را به سمت شانه چپ بچرخانید و چشمها به سمت پایین باشند .

5 - زیر کتف راست را به داخل فشار دهید و جناغ سینه را از ناف دور کنید .

6 - دقت کنید در طول حرکت , لگن روی زمین حرکت نکند . عمل چرخش از ریشه یعنی مهره های کمری شروع شده ومنجر به چرخش در سرتاسر مهره های پشتی می شود. میزان چرخش مهره های کمری بسیار نا چیز است .

7 - به داند آسانا برگردید و حرکت را در جهت مخالف انجام دهید .


فواید :


- تقویت و رفع خشکی در عضلات پشت , شانه و گردن

- ماساژ اندامهای درون شکم به ویژه در کبد و طحال

- بهبود عملکرد حرکات دودی روده و در نتیجه لینت مزاج و رفع یبوست

- از بین بردن چربیهای اضافه شکم و کمر

- تقویت پروستات و مثانه

- کم کردن دردهای کمر و مفصل رانموارد احتیاط و محدودیت ها :

 

- بارداری و قاعدگی

- فتق شکمی

- مشکلات جدی زانو

- مشکلات گردن ( می توانید به جلو نگاه کنید و گردن را نچرخانید )