دوره یوگا نیدرا ویژه مربیان

دوره یوگا نیدرا ویژه مربیان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۰۵
دوره یوگای خنده ویژه مربیان

دوره یوگای خنده ویژه مربیان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۲۴
دوره مربيگري بين المللي يوگا

دوره مربيگري بين المللي يوگا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۵/۰۲
کارگاه آموزشی چاکرا 1

کارگاه آموزشی چاکرا 1

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹
فقر حرکتی مردم ایران

فقر حرکتی مردم ایران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۱۶
گردهمایی مربیان یوگای کرج

گردهمایی مربیان یوگای کرج

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۱۲
دوره توانبخشی ورزشی

دوره توانبخشی ورزشی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱