برگزاری سمینار ریکی

برگزاری سمینار ریکی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۲۴
همایش رایگان پاکسازی درون

همایش رایگان پاکسازی درون

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۶/۱۷
کلاس آموزشی مدیریت ذهن

کلاس آموزشی مدیریت ذهن

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
کارگاه آیروودا و یوگا

کارگاه آیروودا و یوگا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۹/۱۰
کارگاه یوگا و اینیاگرام

کارگاه یوگا و اینیاگرام

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
کارگاه یوگا و اینیاگرام

کارگاه یوگا و اینیاگرام

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
دوره مربیگری یوگای کودکان

دوره مربیگری یوگای کودکان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۰۹
کارگاه چاکرا یک

کارگاه چاکرا یک

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
شروع گرایش آیروودا

شروع گرایش آیروودا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
کارگاه پراتی آهارا

کارگاه پراتی آهارا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
یوگا نیدرا

یوگا نیدرا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
گرایش یوگای شاد(خنده)

گرایش یوگای شاد(خنده)

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
دوره مربیگری در سریلانکا

دوره مربیگری در سریلانکا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
کارگاه عملی یوگا بال

کارگاه عملی یوگا بال

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
کارگاه ماساژ آیروودا

کارگاه ماساژ آیروودا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
معارفه رایگان فنگ شویی

معارفه رایگان فنگ شویی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
برگزاری کلاس فنگ شویی

برگزاری کلاس فنگ شویی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۳
کارگاه عملی یوگا بال

کارگاه عملی یوگا بال

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
کارگاه یوگانیدرای مربیان

کارگاه یوگانیدرای مربیان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
کارگاه یوگا شاد (خنده )

کارگاه یوگا شاد (خنده )

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
همايش رايگان يوگاي بارداري

همايش رايگان يوگاي بارداري

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰
کارگاه مدیریت خشم ( آهیمسا )

کارگاه مدیریت خشم ( آهیمسا )

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
کارگاه پراتی هارا

کارگاه پراتی هارا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۲
دوره طب سنتی مقدماتی

دوره طب سنتی مقدماتی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۱/۲۶
کارگاه ماساژ لاغری و رلکسیشن

کارگاه ماساژ لاغری و رلکسیشن

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
برگزاری کلاس های تئوری در کرج

برگزاری کلاس های تئوری در کرج

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
برگزاری کارگاه رفتار درمانی CBT

برگزاری کارگاه رفتار درمانی CBT

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸