21 ژوین روز جهانی یوگا


تعداد بازدید : 3667
تاریخ ثبت : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

 

 

 

 

21 ژوین مصادف با 31 خرداد روز جهانی یوگا را گرامی میداریم

 

 

توضیح در مورد لوگو :


خم شدن دو دست در لوگوی یوگا , نشان از اتحاد است که بازتاب اتحاد آگاهی فردی همراه با آگاهی جهانی .تعادل عالی بین ذهن و بدن انسان و طبیعت و رویکرد جامع به سلامتی و بهتر شدن است .
برگ قهوه ای نشان عنصر زمین
برگ سبز نشان طبیعت
آبی نشان عنصر آب
عنصر آتش و خورشید نشان از منبع انرژی و تنفس هستند.
لوگو بازتاب تعادل و صلح برای بشر است که ذات یوگا است.