برگزاری سمینار ریکی

برگزاری سمینار ریکی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۲۳
همایش رایگان پاکسازی درون

همایش رایگان پاکسازی درون

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
کلاس آموزشی مدیریت ذهن

کلاس آموزشی مدیریت ذهن

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۸/۰۶
کارگاه آیروودا و یوگا

کارگاه آیروودا و یوگا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۹/۰۹
کارگاه یوگا و اینیاگرام

کارگاه یوگا و اینیاگرام

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۹/۱۹
کارگاه یوگا و اینیاگرام

کارگاه یوگا و اینیاگرام

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
دوره مربیگری یوگای کودکان

دوره مربیگری یوگای کودکان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
کارگاه چاکرا یک

کارگاه چاکرا یک

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
شروع گرایش آیروودا

شروع گرایش آیروودا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
کارگاه پراتی آهارا

کارگاه پراتی آهارا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۴/۱۷
یوگا نیدرا

یوگا نیدرا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۰۵
گرایش یوگای شاد(خنده)

گرایش یوگای شاد(خنده)

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰
دوره مربیگری در سریلانکا

دوره مربیگری در سریلانکا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
کارگاه عملی یوگا بال

کارگاه عملی یوگا بال

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
کارگاه ماساژ آیروودا

کارگاه ماساژ آیروودا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
معارفه رایگان فنگ شویی

معارفه رایگان فنگ شویی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
برگزاری کلاس فنگ شویی

برگزاری کلاس فنگ شویی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۲
کارگاه عملی یوگا بال

کارگاه عملی یوگا بال

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۲۸
کارگاه یوگانیدرای مربیان

کارگاه یوگانیدرای مربیان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
کارگاه یوگا شاد (خنده )

کارگاه یوگا شاد (خنده )

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
همايش رايگان يوگاي بارداري

همايش رايگان يوگاي بارداري

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
کارگاه مدیریت خشم ( آهیمسا )

کارگاه مدیریت خشم ( آهیمسا )

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴
کارگاه پراتی هارا

کارگاه پراتی هارا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۲۱
دوره طب سنتی مقدماتی

دوره طب سنتی مقدماتی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۱/۲۵
کارگاه ماساژ لاغری و رلکسیشن

کارگاه ماساژ لاغری و رلکسیشن

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
برگزاری کلاس های تئوری در کرج

برگزاری کلاس های تئوری در کرج

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
برگزاری کارگاه رفتار درمانی CBT

برگزاری کارگاه رفتار درمانی CBT

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰