سایتهای یوگا


تعداد بازدید : 150
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
در این قسمت سایتها و وبلاگهای مرتبط با یوگا معرفی شده است.

Yoga Magazine

The Yoga Group

Sivananda Yoga

Yoga International Centers

Yoga For MS

European Union of Yoga Associations
European Yoga Alliance
European Yoga Association
Latin American Union of Yoga
Asia Yoga Teachers Alliance
Asian Yoga Federation
International Yoga Sports Federation
International Federation of Yoga Sports
Yoga Alliance International of Australia & New Zeland
World Council of Yoga
Yoga Alliance International
Pan American Yoga Organization
American Yoga Federation


America
Argentina

Yoga Federation of Argentina
International Integral Yoga Society
Aurobindo Sivananda Ashram

Yoga Confederation of Argentina
Brazil
Sociedade Brasileira de Yoga Integral
Escola Internacional de Yoga Integral
National Yoga Confederation of Brazil
Associação Cearense de Estudos e Pesquisas de Yoga
Federação Cearense de Profissionais de Yoga

Instituto de Yoga Neusa Verissimo Ceara, Brazil
Hindu Science, Culture and Philosophy Institute
Centro Yoga Troncoso - Bahia
Espaco Dharma de Yoga Integral
Patanjali Yoga Centre of Brazil
Suddha Dharma Mandalam -SP
Sarva Mangalamn Ashram Brazil

Naradeva Chala Centre of Brazil
Instituto Indiano de Yoga "Vivekananda"
Centro de Yoga de Marlene Franco (Bahia-Salvador)
Centro Mahadeva de Yoga Integral

Bolivia
Centro de Yoga de Bolivia
Canada
Canadian Yoga Alliance
Centre Evolutif Shamballa Inc. (Francophone Yoga Federation) 
Babaji Kriya Yoga-Kriya Yoga Ashram
Namaste Yoga British Columbia
Prana Yoga College of Canada
Dakini Yoga Centre
Centre Padma Yoga
Chile
Integral Yoga Society of Chile
Purna Yoga Integral School of Chile
Aurobindo Sivananda Ashram Society of Chile
Escuela Yogaterapia y Ayurveda de Chile
Shambala Escuela Yoga Integral
Escuela de Yoga Sanarte Santosha
Yoga Isaju Centre
Consultora Dharma Yoga de Temuco
Classical Yoga School of Chile
Colombia
Yoga Integral Association of Colombia
Costa Rica
Centro de Yoga de Ximena Hernandorena
Cuba
Yoga Association of Cuba
Ecuador
Centro de Yoga Integral de Maeu Ruiz
Kamla Devi Yoga Estudio 
Jamaica
Negril Yoga Centre of Jamaica
Mexico
Swami Maitreyananda Ashram
Yoga Niketan de Mexicali
Inspira Yoga Centre
Purnoham Yoga Centre Mexico
Sport City University
Federación Mexicana de Yoga Universal, A.C.
Amala Yoga Studio
Estudio Yoga Narayana
Paraguay
Escuela Paraguaya de Yoga Integral
Peru
Centro de Yoga Integral de Peru
Yoga Association of Peru

Puerto Rico
Sivananda Yoga Asociation of Puerto Rico

Trinidad & Tobago
Bliss Yoga Centre of Trinidad Tobago
United States
American Yoga Federation of USA
International Yoga College of USA
American Yoga Foundation of USA
Institute of Holistic Yoga Satyananda Ashram
Yogsadhna Centre of U.S.A.
Central Yoga Association
Florida Vedic College of USA
Samata Yoga Center
International Yoga Studies
Nivata Yoga
Art of Zen Yoga
Uruguay
Yoga Association of Uruguay
International Yoga School - Ramana Ashram
Uruguayan School of Yoga
International Artistic Yoga School
Venezuela
Yoga Association of Venezuela

Europe
Armenia
Yoga Federation of Armenia
Belgium

Yoga Academie TULA
Bulgaria

Scorpion Yoga Centre
SK-AMRITA of Bulgaria
Hidraya Yoga Center of Bulgaria
Viara Yoga Center of Bulgaria
Croatia
Shanga Yoga Centre of Croatia
Cyprus
Yogayama Yoga Studio
Czech Republic
Czech Yoga Association
Denmark
MEGA Yoga Centre
England
Sun Power Yoga
France
Yoga Integral Association of France
Yoga Association of France
French Yoga Sports and Artistic Yoga Federation
Swami Asuri Kapila - Yoga Integrale Center of France
Institut International de Yoga 
Ecole Yogakshemam France
Traditional Yoga Federation of France
Ecole Internationale Shiatsu Yoga Mediteranneo

Germany
International Yoga Integral School of Germany
Yoga School of Germany
Ganapati Yoga School

Prana Yoga School of Germany Anna Troekes
Nivata
YOGA HAUS Samvit
Yoga Samvit Schule

Yoga & Therapie Centre of Germany
European College of Yoga and Therapy
Masagen und Yoga
Georgia
Georgian Yoga Federation
Gibraltar
Integral Yoga Centre of Gibraltar
Greece
Yoga Arts Centre Association of Greece
Ey Zein Yoga Centre of Greece
Yoga Paros
Holland
Karuna Centre of Integral Yoga Holland
Raja Yoga Institute of Holland
Samyama -Integral School for Yoga and Meditation
Raja Yoga Fed. of Holland - Stichting Raja Yoga Nederland
SYN - Samenwerkende Yogadocenten Nederland
YogaPoint
Ayurvedalife, Praktijk voor Natuurgeneeskunde
Arhanta Yoga Ashram
Iceland
Yoga Centre of Iceland
Ireland
Yoga Federation of Ireland
Yoga Therapy of Ireland
Yoga Therapy and Training Centre of Ireland
Italy
Yoga Association of Italy
Yoga Integral Centre of Italy

Centro Olistico de Italia
Associazione Yogananda of Italy
Centro Yoga de Bari

Yoga Association Centro Yoga Sacchi of Italy
YogaYoga LalroEmisfero of Italy
Yoga Schools Federation of Italy
Ananta Ashram of Italy

Jewish Community
YOGA MOSAIC An association of Jewish yoga teachers
Latvia
Hatha Yoga Centre of Latvia
Macedonia

Yoga Federation of Macedonia
Portugal
Integral Yoga Association of Portugal
Portuguese Yogatherapy and Disciplines Associated Association
Brahma Kumaris of Portugal
Buddhist Union of Portugal

Iskon Portugal Sociedade Internacional de la Consciencia de Krishna
Associação Lusa do Yoga
Yoga Portuguese Confederation
Centro Espaco Sattva
Russia
Yoga Federation of Russia
Ashtanga Yoga Center Denis Zaenchkovskiy
Yoga Centre Oum ru of Russia
Spain
Yoga Mostoles - Centro de Yoga Om Ganesha
Kundalini Yoga Techears Association of Spain
Vasudeva
Yoga Association of Spain
Jiva Daya School of Yoga and Therapies of Spain

Centro de Yoga Integral of Catalonia - Spain
Integral Yoga Techears Association of Spain
Escuela de Kundalini Yoga KHALSA of Spain
Centro Lakshmi de Malaga
Yoga Ashram Catalonia
Escuela Mahashakti de Navarra
Centro de Yoga Om Shanti de Galicia

Tao Center Escuela de Terapias Naturales
Pramu Centre
Centro de Ioga Siddharta, Barcelona
Scotland
Union Yoga of Scotland
Serbia
Sombor Yoga Centre
Yoga Federation of Serbia
International Society for Scientific Interdisciplinary Yoga Research
International Academy for Yoga Teachers Education

Yoga Center of Serbia
Slovenia
Yoga Studio Dharma of Slovenia
Switzerland
Savitri Yoga Centre
IAVEL Integral Yoga Centre of Zurich
Sapta Yoga Association of Switzerland
Turkey
Yogahan- Yoga Centre of Ferhan Yuksel
Hari Om Merkezi
Yogalin School
Maha Mantra Yoga Center
Ukraine
Vasudeva Yoga Centre of Ukraine
Yoga Club of Kiev, Ukraine
Kiev Yoga Studio of Ukraine
Ishvara Yoga Centre of Ukraine
Andrei Sidersky Yoga Studio of Ukraine
United Kingdom
Yoga Alliance U.K.
Sun Power Yoga

Asia
China
Beijing Yoga Centre
Swami Sivananda Yoga Research Center of China
The True Training Centre of Shangai
India
Yoga Federation of India
North Indian Yoga Federation
Indian Yoga Society
International Yoga Foundation
Indian Yoga Alliance

Indian Association of Yoga and Meditation
Swami Sivananda Yoga Research Centre
International Vasishta Yoga Research Foundation
School of Santhi of Kerala
Yogagradha Centre TAMIL NADU of India
Neo Yoga Center
Himalaya Yoga Valley Centre, Goa, Dharmshala, India
Ujjain Yoga Life Society, M.P., India
Institute of Indian Yoga Therapy
Mahatma Yoga Foundation
Arhanta Yoga Ashram
Soham Yoga and Holistic Health Centre
States Associations, India
Rajasthan State Yoga Association
Goa Yoga Association

Ashrams
Shrimad Prayag Peeth (Shankaracharya of Prayg Peeth)
Sri Vishwa Yogashram (International Yoga Academy)

Swami Chidanandaji Parmarth.Niketan Ashram, Rishikesh, India
Iran
Rasta Yoga

Kimiagaran Body & Mind Health Institute

وبلاگ من و یوگا

Acupressure طب فشاری

نشریه دانش یوگا

Israel
International Yoga School of Israel
Yoga Circle of Israel
Temple of Love Ishitva
Pessi Feig Yoga Centre of Israel
Japan
Japan Yoga Fitness Association
Korea
Yoga Centre of Korea
Kuwait
Hessa Yoga Centre of Kuwait
Hong Kong
Hong Kong Yoga Association
Lebanon
Yoga Federation of Lebanon
Macau
Associacao Gral Desportiva de Ioga de Macau
Malasya
Yoga Centre of Malasya Periama Sivaperumal
Malaysian Yoga Society

Nepal
Nepal Sapta Yoga Internacional Association (Nepal)
Pakistan
Pakistan Yoga Federation
Palestine
Palestine Yoga Centre
Qatar
Nisha Agarwal Yoga Centre
Taiwan
Royal Yoga of Taiwan
Thailand
Kryoga Thailand
Jimmy Yoga Thailand
Fitness Innovations Thailand Limited

Agama International Thailand
Saudi Arabia

Arabs Yoga Foundation
Singapure
Tatva Yoga
International Institute of Yogic Science
Sri Lanka
Yoga Arogya Kendra of Colombo

Africa
Egypt

Yoga Arts School of Egypt
Kenia
Yoga In Kenia
Marroc
Yoga Associacion of Marroc
Namibia
Maya Yoga Association of Namibia
Senegal
International Yoga Institute of Senegal
South Africa
Yoga Teachers Fellowship of South Africa

Oceania
Yoga Alliance International of Australia and New Zeland
Integral Yoga Academy of Australasia (New Zeland)
Myholisticfitnessperth Centre, Australia

ORGANIzATIONS RECOGNISED BY THE INTERNATIONAL YOGA FEDERATION
1) Ramana Maharsri (Sri Ramana)
2) Sri Aurobindo Ashram (Sri Aurobindo)
3) Divine Life Society (Swami Sivananda)
4) Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI)
5) European Yoga Union
6) Aurobindo Sivananda Ashram
7)  Swami Vivekananda Yoga Anusadhana Samsthana